ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

GWC

Skrót GWC oznacza Gruntowy Wymiennik ciepła. Urządzenie to znane jest także pod nazwą "czerpnia gruntowa". 

Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje energię zgromadzoną w gruncie: poniżej głębokości przemarzania gruntu (zazwyczaj poniżej ok. 1,5m), temperatura gruntu jest stała i wynosi średnio od +4 do +8 stopni Celsjusza.
GWC jest urządzeniem umożliwiającym kontakt (pośredni lub bezpośredni) powietrza przezeń przepływającego z gruntem o wspomnianej temperaturze.
Energia pochodząca z gruntu zapewnia schłodzenie powietrza wchodzącego do budynku latem i wstępne podgrzanie zimą.