INSTALACJE SANITARNE

OGRZEWANIE

BORA Sp. z o.o wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje ogrzewania - od prostych po rozbudowane systemy grzewcze zasilające układy ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego, ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacyjnych oraz dla urządzeń technologicznych.
Wykonywane instalacje, w zależności od potrzeb, oparte są na czynniku grzewczym wodnym, glikolowym lub parowym.

W przypadku czynnika parowego, jest on stosowany również do celów nawilżania powietrza wentylacyjnego. BORA Sp. z o.o wykonuje także źródła ciepła w postaci węzłów cieplnych, kotłowni wodnych opalanych gazem, olejem lub paliwem stałym, pomp ciepła typu powietrze/woda, woda/woda i solanka/woda.

Uzupełnieniem tej oferty są dolne źródła ciepła dla pomp ciepła (np. sondy i kolektory gruntowe), instalacje solarne, glikolowe układy odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynków, układy odzysku ciepła skraplania z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych a także układy odzysku ciepła z urządzeń technologicznych (np. z układów chłodzenia wtryskarek czy kompresorów sprężonego powietrza).