Ochrona danych osobowych

BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 81-035 Gdynia, ul. Bolesława Krzywoustego 8, jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa powołała do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych : Andrzeja Hinc, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów, a w szczególności w celu realizacji dostaw. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
Przetwarzane przez BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja powierzenia ich przetwarzania na zlecenie BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
Każda osoba, której dane BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Dane osobowe przetwarzane przez BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa nie podlegają profilowaniu.
Dane osobowe przetwarzane przez BORA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.