Wentylacja zabytkowego budynku. Klimatyzacja VRF sali multimedialnej, pomieszczeń dydaktycznych i serwerowni.
Wentylacja zabytkowego obiektu. Instalacje wentylacyjne z wełny mineralnej URSA. Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej.
Wentylacja i klimatyzacja zabytkowej Bramy Wyżynnej w Gdańsku.
Wentylacja i klimatyzacja zabytkowego budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wentylacja laboratorium konserwacji zabytków, wyciąg z dygestorium.
Wentylacja zabytkowej kamienicy i budynku wozowni.
Budowa instalacji wentylacji w pomieszczeniach Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej wraz z zamontowaniem centrali wentylacyjnej oraz budową instalacji ciepła technologicznego.