Dostawa i montaż dla Patio : wentylacji, klimatyzacji VRF, ogrzewania, ciepła technologicznego i instalacji hydrantowej.
Klimatyzacja maszynowni i szybu windowego PGS - Dom Zdrojowy w Sopocie.
Dostawa i montaż instalacji filtrowentylacji w placówce edukacyjnej w Słupsku. Wentylacja malarni.
Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacji pomieszczeń biurowych.
Dostawa i montaż wentylacji pomieszczeń szpitalnych.
Dostawa i montaż klimatyzacji VRF pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa. Klimatyzacja sali konferencyjnej budynku edukacyjnego.
Dostawa i montaż wentylacji budynku biurowego, archiwum i garażu. Klimatyzacji serwerowni.
Dostawa i montaż wentylacji oraz klimatyzacji wybranych pomieszczeń budynku biurowego.